Sudbina sličnih mojoj bilo je na hiljade, tako da nisam bio nikakav izuzetak ili heroj. Bio sam mlad, lud i nisam imao šta izgubiti osim golog života."

Predstavljanje kompleta Dnevnik bosanskog vojnika

 

Komplet Dnevnik bosanskog vojnika koji sadrži dvije knjige (Bore oko očiju i Na putu u nepoznato) bit će predstavljen na štandu Udruženja Urban na XXII međunarodnom sajmu knjige i učila na Skenderiji u Sarajevu od 21. do 26. aprila 2010. godine.

Broj kompleta je ograničen.

"Na putu u nepoznato"

Knjiga "Na putu u nepoznato" nastavak je knjige "Bore oko očiju". Obje knjige čine cjelinu Dnevnik bosanskog vojnika.

Radi se o dorađenom prepisu ratnih i poratnih dnevnika Saudina Bećirevića. Knjiga "Bore oko očiju" sadrži priče iz dnevnika zaključno sa 20. septembrom 1993. godine, a knjiga "Na putu u nepoznato" donosi priče koje je autor bilježio od 21. 9. 1993. do kraja rata. Također, knjiga sadrži i nekoliko zapisa iz poratnih dnevnika o snalaženju borca u miru.

Objavljivanjem knjige "Na putu u nepoznato" javnosti je u cijelosti dostupno najvrednije svjedočanstvo o oslobodilačkom ratu koji je Armija RBiH vodila ranih devedesetih.

Specifičnost ovog djela svakako je autorova pozicija. Naime, Bećirević se na početku rata zatekao sam u Sarajevu kao učenik četvrtog razreda srednje škole...

Opširnije...